Прва изложба, осликана свила, „Алиса у земљи чуда“!

Основна идеја ове изложбе свилених марама је истраживање стандардних дезена као видова шаблона/образаца и њихово супротстављање елементима живе и неживе природе. У том процесу, ауторка долази до закључка да је све у човековом спољашњем окружењу неки вид и опонашање шаблона/образаца, али исто тако и у његовом унутрашњем свету где постоје разни обрасци размишљања, емоција, понашања. Ипак, оно што човека разликује од свега осталог је његова јединствена способност препознавања ових образаца, као и способност избора, замене и модификације истих са циљем креирања жељеног живота и света у којем га живи. Такође, ауторка све време тежи да остане у оквирима улоге модног детаља коју свилена марама данас има, и да, ослањајући се пре свега на женски принцип и стваралачку енергију, модификује и комбинује традиционалне и савремене шаблоне. На крају, карактери ликова из романа „Алиса у земљи чуда“ додатно продубљују ово истраживање и представљају посебну инспирацију за комбиновање боја и дезена, и то тако да је сваки лик представљен кроз две мараме које чине пар, повезану целину, док су цитати који су уграђениу новински шаблон истовремено и обрасци уверења која је ауторка у овом процесу пронашла као врло личне.