ОРГАНИЗАЦИЈА
           Уметничке колоније  „Панонија“
  

   Уметничка колонија „Панонија“ основана је на седници одржаној 23. 6. 2022. године. 

Циљ колоније је да:
-допринесе и свеобухватном развоју и унапређењу уметничког стваралаштва у Аутономној покрајини Војводини;
-окупља домаће и стране уметнике ради стварања у оквиру колоније;
 -организује и представља експонате колоније (Галерија);
-организује сусрете, симпозијуме и друге начине размене мишљења о уметничком стваралаштву;
-издаје каталоге и публикације у вези са уметничким стваралаштвом;
-оствари сарадњу са другим сродним удружењима и организацијама, односно са привредним субјектима, фондовима и организацијама ради унапређења уметничког стваралаштва. 

Новац за финансирање делатности колоније обезбеђују се углавном  из буџета саме колоније или донација.
 
Колонијом управља Одбор Колоније, коју именује Управни одбор Привредне коморе Војводине посебном одлуком. 
       
 
Одбор Колоније доноси одлуке о  месту и времену одржавања колоније сваке године; промовише њене активности; предлаже годишње планове и програме колоније; одлучује о члановима жирија и избору уметничких дела за изложбе које приређује колонија; планира и негује међународну сарадњу, кроз размену изложби са уметничким асоцијацијама, галеријама и културним институцијама других земаља; врши избор учесника и уметничких дела која ће бити награђена; проглашаванаграђене учеснике и њихова дела; врши избор уметничких дела за изложбе које приређује колонија; израђује каталоге и публикације са Колоније, према потреби обезбеђује потребну подршку као радне групе и помоћне чланове колоније.