О КОЛОНИЈИ
     Привредна Kомора Војводине, као место окупљања привредника, размене контаката, идеја и искустава одлучила је да оснује уметничку Кклонију у циљу унапређења и подстицајног окружења за развој културног стваралаштва Војводине.
 
     Колонија је основана како би допринела развоју и унапређењу уметничког стваралаштва у Аутономној покрајини Војводини.

     Организовањем сусрета, симпозијума и других облика размене мишљења о уметничком стваралаштву стварана би подстицајна атмосфера  за домаће и стране уметнике у оквиру Колоније.

     Свака колонија била би медијски пропраћена, као и издавањем каталога и публикација.